Uitnodiging bijeenkomst WoonlastenWakers

17 augustus 2017

Dinsdag 5 september 2017
13:30 - 17:00 uur (naborrelen tot 18:00 uur)
De Graasj - Knevelsgraafstraat 21 - Roermond


Inloop vanaf 13:00

Zowel huurders als medewerkers van corporaties en gemeenten zijn door de WoonlastenWakers uitgenodigd deel te nemen aan deze middag. Via deze weg willen we onze huurders nogmaals oproepen deel te nemen.

Waarom is het belangrijk deel te nemen?

De nieuwe woningwet heeft een brug geslagen tussen huurders, gemeenten en corporaties. Dit betekent dat huurders nu in de positie zijn om samen met de gemeente en de corporaties prestatieafspraken te maken over de uitvoering van het volkshuisvestelijk beleid in hun eigen buurt en wijk. Het zijn de huurdersorganisaties die aanschuiven aan de onderhandelingstafel. Onderwerpen die belangrijk zijn voor de huurders kunnen natuurlijk het beste worden aangedragen door de huurders zelf. Dit is de reden dat de WoonlastenWakers een bijeenkomst organiseren om de huurders/bewonersorganisaties zelf te vragen wat zij belangrijk vinden en welke knelpunten zij ervaren in hun eigen buurt en woonomgeving.

De volgende onderwerpen zullen aan bod komen:

  • Activiteiten vastgoed
  • Beschikbaarheid en betaalbaarheid
  • Een duurzame sociale woningvoorraad
  • Huisvesting urgente groepen
  • Wonen met zorg en ouderenhuisvesting
  • Leefbaarheid en integrale wijkaanpak.

Zien we u daar? Geef u op via deze link.

Meer informatie vindt u in deze uitnodiging van de WoonlastenWakers.