Jaarstukken

Waar staan wij voor? Wat hebben wij bereikt? Wat willen we bereiken? Hoe verantwoorden wij ons?

U leest het in ons jaarverslag waarin ook onze jaarrekening is opgenomen:

Jaarverslag 2016

Kort overzicht