Jaarstukken

Waar staan wij voor? Wat hebben wij bereikt? Wat willen we bereiken? Hoe verantwoorden wij ons?

U leest het in ons jaarverslag 2016 waarin ook onze jaarrekening is opgenomen: