Jaarstukken

Waar staan wij voor? Wat hebben wij bereikt? Wat willen we bereiken? Hoe verantwoorden wij ons?

U leest het in ons Volkshuisvestingsverslag waarin ook onze verkorte jaarrekening is opgenomen:

Volkshuisvestingsverslag 2015

Onze uitgebreide financiële verantwoording staat in de Jaarrekening:

Jaarrekening 2015

(bestanden openen met adobe acrobat reader)