Missie en visie

Waar staan wij voor?
 

Onze missie

“WoonGoed 2-Duizend is een Plattelandscorporatie die zich richt op de huisvesting van mensen in Noord- en Midden-Limburg met een smalle beurs. Wij werken samen met onze partners aan duurzaam en betaalbaar wonen in onze buurten, wijken en kernen.”

Onze visie

Goed wonen is belangrijk in het leven van elk mens. Wij investeren op een creatieve en innovatieve wijze in de kwaliteit en duurzaamheid van ons woningbezit. Een goede dienstverlening aan de huurder staat bij ons centraal waarbij wij een beroep doen op de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Samen met onze huurders en onze partners willen wij de leefbaarheid in de buurten en kernen op peil houden of verbeteren. Als organisatie ontwikkelen wij ons naar een flexibele en professionele corporatie binnen de kaders die de overheid daarvoor stelt. Financiële continuïteit van de corporatie is een randvoorwaarde.