Historie

WoonGoed 2-Duizend: sinds 2000

In 2000 is WoonGoed 2-Duizend ontstaan uit een fusie van twee lokale woningcorporaties.
Fusies hebben meestal een positieve invloed op het werk van woningcorporaties. We kunnen professioneler werken en meer investeren. We kunnen onze taken verbreden. En het is voor gemeenten vaak makkelijker om zaken te doen met een kleiner aantal corporaties.

Meer woningen, groter gebied
Daarnaast hebben we dankzij de fusies meer woningen beschikbaar in een groter gebied, namelijk in de werkgebieden van de voormalige corporaties. Het grootste deel van onze woningen bevindt zich in de gemeente Echt-Susteren (oorspronkelijk werkgebied van Woningstichting Land van Pepijn), Swalmen en de gemeente Beesel.