Historie

WoonGoed 2-Duizend: sinds 2000

Stichting WoonGoed 2-Duizend ontstond in 2000 uit een fusie tussen Woningstichting 't Maasdak en Woningstichting Beesel-Reuver. Een aantal jaren daarvoor, in 1997, fuseerden Woningstichting Swalmdal en Woningstichting Land van Pepijn al tot Woningstichting 't Maasdak.

Minder verschillende corporaties, makkelijker werken
Fusies hebben meestal een positieve invloed op het werk van woningcorporaties. We kunnen professioneler werken en meer investeren. We kunnen onze taken verbreden. En het is voor gemeenten vaak makkelijker om zaken te doen met een kleiner aantal corporaties.

Meer woningen, groter gebied
Daarnaast hebben we dankzij de fusies meer woningen beschikbaar in een groter gebied, namelijk in de werkgebieden van de voormalige corporaties. Het grootste deel van onze woningen bevindt zich in de gemeente Echt-Susteren (oorspronkelijk Woningstichting Land van Pepijn), Swalmen en de gemeente Beesel.

Van 1917 tot nu

1917     Oprichting Woningbouwvereniging St. Joseph Swalmen

1918     Oprichting Woningvereniging Beesel-Reuver

1947     (Her)oprichting Woningbouwvereniging St. Joseph Swalmen

1953     (Her)oprichting Bouwvereniging Beesel-Reuver

1969     Oprichting Woningvereniging Land van Pepijn, Echt

1995     Woningbouwvereniging St. Joseph Swalmen wordt Woningstichting Swalmdal

1995     Woningvereniging Land van Pepijn wordt Woningstichting Land van Pepijn

1995     Woningvereniging Beesel-Reuver wordt Woningstichting Beesel-Reuver

1997     Fusie Woningstichting Swalmdal en Woningstichting Land van Pepijn.
             Deze gaan verder onder de naam Woningstichting ’t Maasdak

2000     Fusie Woningstichting 't Maasdak en Woningstichting Beesel-Reuver.
             Deze gaan verder onder de naam Stichting WoonGoed 2-Duizend