Regels voor woningtoewijzing

Bij het toewijzen van woningen moeten wij ons houden aan de wetgeving. Hieronder worden de twee regels kort toegelicht.
Voor meer informatie kunt u deze folder raadplegen.

 

80/10/10 regel in de Woningwet

Volgens de wetgeving moeten we onze sociale huurwoningen als volgt verdelen:

Percentage van de huurwoningen Maximaal inkomen van huishoudens
Ten minste 80% Maximaal €36.135
Maximaal 10% €36.135 - €40.349
Overige 10% Met voorrang ingezet voor huishoudens met psychische of lichamelijke beperkingen.

 

Passend toewijzen: welke woning bij welk inkomen?

Sinds 1 januari 2016 geldt de Passendheidsnorm. Deze regel is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een smalle beurs in een te dure woning wonen.

Kenmerken huishouden Kale huurprijs
Inkomen onder €30.150
Een- of tweepersoons huishouden
Maximaal €592,55
Inkomen onder €30.150
Drie- of meerpersoons huishouden
Maximaal €635,05
Inkomen tussen €30.150 - €36.165 Maximaal €710,68
Inkomen tussen €36.165 - €40.349 Tussen €635,05 - €710,68