Medische urgentie

U vraagt medische urgentie aan

Als u door lichamelijke klachten een (andere) woning nodig heeft, kunt u medische urgentie bij ons aanvragen. Deze aanvraag wordt dan doorgestuurd naar de Maatschappelijke Ondersteuning Zaak (MO-Zaak). Zij geven ons onafhankelijk advies over uw situatie. Dit advies nemen wij over. Als de MO-Zaak adviseert dat u snel moet verhuizen, dan krijgt u een urgentiestatus.

Een medische urgentiestatus aanvragen kost €60,-
Deze urgentiestatus kunt u aanvragen via een afspraak met een medewerker Leefbaarheid. Deze afspraak kunt u via ons algemene telefoonnummer maken: (077) 476 77 77.


Op welke woningen mag u nu reageren?

Na het krijgen van de urgentiestatus mag u op alle woningen in ons woningaanbod reageren. Wanneer u bij een woning voorrang kunt krijgen met uw urgentiestatus staat de volgende zin in de advertentie vermeld: "mensen met een urgentieverklaring hebben voorrang”. U kunt op alle woningen reageren, maar u krijgt enkel voorrang bij de woningen waarbij dit nadrukkelijk benoemd wordt.

In deze folder vindt u alle informatie nog een keer duidelijk weergegeven.