Medehuurderschap

Huurt u de woning met zijn tweeën?

Staat uw handtekening op de huurovereenkomst met WoonGoed 2-Duizend? Dan bent u de hoofdhuurder.
Woont u samen? Of woont iemand bij u in? Dan kunt u voor deze persoon medehuurderschap aanvragen. Wordt iemand medehuurder, dan krijgt diegene dezelfde rechten en plichten als u.

Wie kan medehuurder worden?

Om iemand medehuurder te laten worden, voldoet u aan deze voorwaarden:

  • U woont minstens twee jaar samen op uw adres. Dit kunt u aantonen. Dit noemen we een 'duurzaam gemeenschappelijke huishouding'.
  • De medehuurder heeft genoeg inkomen om de huur ook alleen te kunnen betalen.

Ook uw kinderen kunnen medehuurder worden. Maar dan moet uw kind wel ouder dan 30 jaar zijn. Ook moet er sprake zijn van bijzondere omstandigheden.

Let op:
Bent u getrouwd of bent u geregistreerd partners? Dan is uw partner automatisch medehuurder. U hoeft voor hem of haar dus niet apart medehuurderschap aan te vragen.

Hoe vraagt u medehuurderschap aan?
Woont u met iemand samen die medehuurder wil worden? Download de Aanvraag Medehuurderschap hier. U stuurt het ingevulde formulier samen met de volgende informatie naar ons terug:

-    Een uittreksel uit het bevolkingsregister. Hieruit blijkt dat de medehuurder  minimaal twee jaar in uw woning woont.

-    Een bewijs van uw gemeenschappelijke huishouding. Zoals een gezamenlijke rekening.
     Of verzekeringen die op beide namen staan.

-    Informatie over het inkomen van de medehuurder van de laatste twee jaar. Hieruit blijkt dat hij of zij de huur kan betalen.

Heeft u medehuurderschap aangevraagd? Dan krijgt u binnen vier weken van ons een brief. Soms nodigen wij de medehuurder uit voor een gesprek. Wijzen wij uw aanvraag af? Dan kunt u de rechter vragen om uw aanvraag opnieuw te beoordelen.

Wilt u meer weten?
U vindt alle informatie over dit onderwerp in de folder Medehuurderschap.

Aanvraag tot inwoning
Komt er iemand bij u inwonen die niet de status van medehuurder hoeft te krijgen of die hiervoor niet in aanmerking komt, dan verzoeken wij u een Aanvraag tot Inwoning aan ons richten. Hiervoor kunt het formulier Aanvraag tot Inwoning downloaden en ingevuld naar ons postadres sturen.
Let op: deze inwonende persoon heeft dus NIET dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder.