Huurdersbelangen

 

Wij willen graag dat u een tevreden huurder bent.
Voor onze medewerker staan uw belangen dan ook centraal.
Bovendien nodigen wij u van harte uit om lid te worden van Huurdersbelangenvereniging BRES.
Onder het motto van de HBV -  'Samen staan we sterk -' heeft u zo nog meer inspraak in 'Goed Wonen bij WoonGoed 2-Duizend'. 
 
Toch kan het voorkomen dat u het niet eens bent met ons. Naast de HBV BRES is De Huurcommissie dan een onafhankelijke organisatie die u kan bijstaan.