Huur opzeggen

U kunt uw huur enkel opzeggen via de volledig ingevulde verklaring huuropzegging. Dit formulier kunt u downloaden en per post of per mail bij ons indienen. Let op: Er geldt altijd een (wettelijke) opzegtermijn van ten minste één maand.

Vooropname

Nadat u uw huur opzegt vindt er zo snel mogelijk een vooropname plaats. Hierbij komt een medewerker van WoonGoed 2-Duizend bij u langs om de woning met u na te kijken. Samen wordt besproken hoe de woning achtergelaten dient te worden wanneer u verhuist. Alle zaken die eventueel aangepast of hersteld moeten worden, worden genoteerd in het opnamerapport. In principe bent u zelf verantwoordelijk voor deze aanpassingen of herstellingen. Mocht u deze werkzaamheden toch door ons uit willen laten voeren, dan kunt u een indicatie van de bijkomende kosten terugvinden in het opnamerapport. Dit rapport wordt door beide partijen getekend. Het is dus een bindend document. Zo kunt u altijd precies teruglezen wat er nog aan de woning gedaan moet worden voordat u verhuist.

Eindopname

Wanneer de opzegtermijn verstreken is en u de sleutels van de woning inlevert, vindt de eindopname plaats. Een van onze medewerkers komt bij u langs om samen met u de woning te doorlopen en de bij de vooropname genoteerde zaken te bekijken. Indien aanpassingen uit het vooropnamerapport niet door u uitgevoerd zijn, zullen wij deze uitvoeren. In dit geval gelden de in het vooropnamerapport vastgelegde bijkomende kosten.

Overnames

U bent vrij zaken zoals vloerbedekking, gordijnen of meubilair als overname aan te bieden aan de volgende huurder. Samen dient u tot een overeenkomst te komen en het overnameformulier (dat u bij de vooropname ontvangt) in te vullen. WoonGoed 2-Duizend heeft dit formulier nodig als bewijs van uw onderlinge afspraken.

Eindafrekening

Binnen 14 dagen na de eindopname ontvangt u de eindafrekening van ons. Eventuele huurachterstanden, verwijder-, herstel- of vernieuwingskosten die u dient te voldoen vindt u hierin terug. Uiteraard worden eventuele bedragen die u nog tegoed heeft van WoonGoed 2-Duizend verrekend. De servicekosten worden in een later stadium, tegelijk met onze jaarlijkse verrekening afgehandeld.