Aansprakelijkheid bij schade

Schade? Over uw en onze aansprakelijkheid
Uw woning heeft schade. Wie is hiervoor aansprakelijk? Oftewel: wie moet dat betalen? Dat is niet altijd even duidelijk.

Wij verzekeren uw woning
WoonGoed 2-Duizend verzekert haar woningen tegen schade door brand en storm. Alleen de woning zelf (opstal) is verzekerd tegen deze schade. Dus niet uw spullen.

Schade aan inboedel en huurdersbelang
U bent zelf verantwoordelijk voor schade aan uw eigen spullen. U verzekert hiervoor zowel inboedel (meubels, vloerbedekking, inrichting etc.) als huurdersbelang. Schade hieraan meldt u bij uw inboedelverzekeraar.

Heeft u geen inboedelverzekering of weigert de inboedelverzekeraar de schade te vergoeden, dan kunt u de schade in uitzonderlijke gevallen verhalen op WoonGoed 2-Duizend. Hiervoor kunt u een schadeformulier invullen. Wij nemen uw formulier in behandeling en beoordelen uw schadeclaim op basis van de gevraagde informatie.

Indien u schadevergoeding zou ontvangen van WoonGoed 2-Duizend, zou dit op basis van dagwaarde zijn. Veel inboedelverzekeraars kennen schadevergoedingen toe op basis van nieuwwaarde. Van WoonGoed 2- Duizend kunt u uitsluitend schadevergoeding ontvangen wanneer WoonGoed 2-Duizend aansprakelijk is.